Please click~~~

10/03/2012

十一海難


http://hk.apple.nextmedia.com/

從小就有災難妄想症 ﹣

搭車上天橋,會諗:架車會唔會翻起跌落橋架?條橋會唔會斷?
搭車行過山邊:架車會唔會碌落山?
搭車行隧道:隧道會唔會塌?
搭船:船會唔會沉?
搭飛機:萬一空難點走?
搭扶手電梯:突然間停左會唔會碌左落去?
搭升降梯:困住事小,急降點算?
向屋企火燭:點走?拎咩走?

諸如此類既問題細個時成日問我屋企人,通常得到回應係:啋,唔好亂講,好地地點會有事。由慣性上車上船上飛機都會留意救生用品位置,同埋出口位置所在。人漸漸大,由新聞得知呢啲其實唔係妄想,各種意外無論你諗倒諗唔倒都會發生,好似之前土瓜灣冧樓,到十一沉船... 深深感受:是福不是禍,是禍躲不過...

尋晚露營完決定留家休息,睇電視中途家中講左句:哎呀撞船呀。以為撞一撞好少事,點知轉頭就話百幾人墮海,當堂心都噏埋,成晚留意住新聞,見到好多人唔見左家人,由撞到沉船唔到一分鐘... 可以想像有幾恐佈...

God bless them all, RIP...

No comments:

Post a Comment