Please click~~~

9/26/2012

陌生朋友

 大部份番工日子都搭過海特快車,該車中途不停7﹣8 個站,加上少左燈位同上落客時間,到站時間比非特快車快10﹣15 分鐘到我要去既站。搭非特快車番工可能遲少少番到去,但實在太唔鐘意晏少少番工行番入位時來自四方八面既奇怪目光,儘量都唔想遲到。

每朝只有兩班特快車,差不多每朝都於車站遇到5﹣8 個搭同一班車既 ‘車友’,大家互不相識,但熟口熟面。

話說近期公司比較清閒,心態上放鬆了,雖然心知 MISS 左班車可能遲到,但不由自主地出門口時間越來越晏.... 但得意地班車好似同我一樣越黎越遲到,每次到車站,見倒幾位 ‘車友’,就知班車尚未到站。

誰知今日準時到站,一個車友都見唔倒,心諗... 唔通班車今日早到走左?說時遲那時快見倒架非特快到了,內心掙札到底要唔要上車之際,見倒兩個車友施施然步向車站,突然放心了,相信特快車應該未到,只係車友們都同我一樣越來越遲出現而已。另一個車友應該以為今日晏左搭唔倒架特快車,從老遠跑黎車站想追架非特快車,臨上車之時見佢視線掃過特快車車友們,佢突然停步冇上車,冒住遲到風險決心同我地一齊賭下架特快車係咪遲到... 十分鐘過後,該特快車施施然到了,車友們如常隨隨上車番工去... 一班陌生人因搭同一班車而生之默契,都當相玄妙....

其實,咁多人之中可能得我一個咁諗,但於平淡生活中發掘啲開心事自娛一下都幾好丫~

2 comments: