Please click~~~

1/11/2013

多氏煲劇周sss: 步步驚心, 我可能不會愛你

好多日冇番呢個 blog,荒廢左好耐,大概都差唔多發霉了。幾個星期冇玩 escape game,沉迷煲劇中~

煲左﹣
1. 步步驚心: 2011年大陸劇,唔好話我 out, 劇情話一個現代女仔意外回到清朝,去到八爺的家,之後入宮到死既古仔。熟知歷史既佢知道同佢日漸熟絡既各個皇子之將來,反而令佢一步一驚心,想幫佢地唔好跌去一個黑暗既結局... 結果... 發現自己係始作俑者...  個人偏好佢初時開心過日子既劇情,中後成日喊喊喊,我就不停  fast forward。劇中好多靚仔,包括不老的八爺鄭嘉穎,四爺吳奇隆,爽朗既十三爺,以及後期我最順眼既十四爺。順帶一提,女主角最好一直做古裝,佢現代個樣真係好趕客


2. 我可能不會愛你:台劇,林依晨 (程又青 )+ 陳柏霖(李大人),由中學開始相識的 '好朋友',由死對頭到最後既知心好友。大概雙方都在意李大人曾經講過:我不太可能會愛你,因為他家中已經有兩個公主要佢服侍,佢估自己接受唔倒第三個又青公主。或許真相係大家太珍惜對方,唔想冒險將友情變質,結果都要透過大家既 '現任' 令呢兩隻舵鳥醒覺。劇中兩個配角: Maggie & Nic 都好 cute 又 靚仔靚女耶。鐘意又青爽直既性格,李大人既温柔細心,特別係倆口子劇中既默契睇到好窩心喔~
2 comments:

  1. 步步真係超級好睇!見你介紹,我又去睇下"我可能不會愛你"

    ReplyDelete