Please click~~~

1/15/2013

Movie: 一代宗師

向來都睇唔明王家衞電影,但又幾鐘意梁朝偉既戲,奈何王家衞又鐘意拍梁朝偉,結果王大導既戲都睇晒咁滯,發現今次一代宗師算係咁多部王家衞電影中相當淺白易明既一套,亦保持了優美畫面同,打燈都打到個個好靚。

要睇硬橋硬馬我要打十個既相信最好番去睇宇宙最強,一代宗師似乎以 ‘葉問’ 為主,無可否認梁朝偉依然有一套獨特吸引力,但不其然都發現主線去左宮家,加上插入 '一線天' 角色,感覺係一代宗師講既係各家各派之一代宗師而非只講葉問。

响來對章子怡冇咩好感,但戲中既佢確係有份霸戲,打交場面亦交足功課。

大概全套戲拍左幾年,太多片响手,好都片都被剪走;可能宋慧喬戲份本來好多的,但戲院版的她大概出場總數唔夠十分鐘,花瓶角色,任何人做其實都冇所謂;張震飾演八極拳高手 "一線天" 唔太明佢既出場意義。

最後.... 功夫只有兩個字:一直一横... 點解我數極都係四個字既?
No comments:

Post a Comment