Please click~~~

8/06/2012

多氏亂遊:青馬橋橋底(西草灣)

近日少左打機,變身兼職龍女,去影相去也。兼職原因由於我只係用 CANON S95,並非真正既單反機,只因小女子太懶也,唔想拎去咁多 ‘架餐’ 行來行去。由於兼職+入門性質,相唔係特別靚,純粹分享,放假除左行街睇戲食飯外另一選擇。

影相時望住個鏡頭專心影相,研究點可以影靚啲,部機放高啲,低啲,左啲,右啲,光啲,暗啲,同一個位置影效果都可以差好遠,摸塑中~ 若有高人路過請指教仲有咩好玩景點 ^.^

今次去既係青馬橋橋底,交通方便,只要於葵芳地鐵站 B 出口,小巴站搭 88M,搭到尾站“聯合船塢”即可。落車行十五至二十分鐘,超方便,但冇糧水補給,同埋冇廁所的... 但個人認為可擇日再影的一個點 (冇錯,有景點係打死都唔會再番去的!!)

落車點就係船塢,沿山邊一直行入去... (呢張相係我行左一半影番去入口, 留意左上角有個月光~)


轉個彎就見倒青馬大橋... 再向前行...

見倒個入口冇?只要行上個石級,沿鐵線網有條路,行入去一直行:

見倒一條 ‘草路’,再行:

基本上好多人行過條路,所以跟住呢啲 ‘行跡’ 就可以:

其實條草路好短,行行吓有分义口,轉右條路易行,我就笨左行左條難路,差錯腳會落海既石路:

好勒,行左一輪,開始影相。呢期天濛濛,意外為啲相帶黎特別效果,尤其鍾意天上既雲:


橋底影海景,都係鍾意有船陪襯既相:

由橋既另一邊映上去,好似未來世界喔~

呢到真係橋底黎架,你睇:

番去橋既左邊橋底,影响船塢,見倒咁大隻船其實好壯觀:

船塢對出既海,或者因為空氣污染太厲害,海上好似出現海市蜃樓,但又幾靚喎:

近日落,天色一片橙黄:

冇修圖既橙色天,配上雲彩

天漸黑,離開時橋底開始亮燈

是日最後一張橋相~

當日影左過百張相,映完再揀鍾意既都玩幾晚,搞到唔記得去逃勒.... :P

No comments:

Post a Comment