Please click~~~

7/01/2013

Movie: 超人:鋼鐵英雄 Man of Steel

向來唔鐘意超人,一直唔明何解戴副眼鏡又冇人認得出佢係超人;又唔明點解佢成日响個袋放咁大套超人衫,難到個袋冇其他野放?點解去電話亭換衫呢?透明架喎!何解要將條紅色底底著响外面呢?而且換完衫個髮型都唔同埋既? 好的,睇故唔好駁故... 

今日入場主要因為天氣太熱唔知做咩好,再睇戲去也,反而... OK 喎!

今個超人癲覆一向模式,由出世於外星球講起,劇情將一切變得合理化~ 超人依然靚仔,仲冇左條紅色底底著响外面;劇中奸角將軍好搶,臨死前既一段讀白好得... 好悲....

 最後想話,點解睇睇好似變左睇龍珠真人版咁既?原地超飛既氣場,空中分段打斗同加速.... 冇錯我呢個宅女細過連龍珠都煲的 :P
No comments:

Post a Comment